Středa, 30 Srp 2017
Právě prohlížíte:
Vítejte na stránkách projektu "Můj region" PDF Tisk Email
Úterý, 08 Únor 2011 15:23

Vážení přátelé,
stránky, které jste právě navštívili, jsou jedním ze dvou výstupů projektu „Můj region“, podpořeného Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je realizován Základní školou Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov a spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Partnery projektu jsou:

Základní škola Most, U Stadionu 1028;

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Most;

Základní škola Most, Rozmarýnova 1692;

Základní škola Most, Zdeňka Štěpánka 2912;

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov;

Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov;

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov.

 

Tyto webové stránky obsahují podklady, které dávají pedagogům možnost efektivně rozšiřovat a zkvalitňovat výuku různých předmětů na 2. stupni základní školy. Cílem je podpořit aktivity kladoucí důraz na mezipředmětové vazby v rámci témat zaměřených na regiony Mostecko, Chomutovsko a jejich specifi ka. Publikace umožňuje pedagogům připravit takové výukové materiály, které žáky základních škol zaujmou, motivují a zapůsobí na jejich vztah k místu, kde žijí. Věřím, že práce s tímto webem uspoří čas pedagogům a usnadní jejich přípravu na samotné vyučování.

Na publikaci úzce navazuje Manuál – Můj region, který poskytuje návody a pracovní listy na využití informací shromážděných a zpracovaných v této publikaci pro samotnou výuku včetně projektů, které tvoří jednotlivá témata nebo jejich vzájemné propojení.

 

Za realizační tým projektu Můj region a kolektiv autorů publikace přeji hodně úspěchů ve Vaší práci.

Mgr. Martin Reihs
ředitel Základní školy Jirkov,
Krušnohorská 1675, okres Chomutov

Aktualizováno Úterý, 08 Únor 2011 17:28